Projekt organizuje OZ EUROARCH od roku 2013. V tomto roku sme zorganizovali pilotný ročník na 3 bratislavských školách, kde sme chodili osobne a s deťmi sme sa rozprávali o architektúre. Keďže sme sa presvedčili, že deti zaujímavé rozprávanie o architektúre baví a chcú sa dozvedieť viac a zároveň sme chceli sprostredkovať tieto informácie deťom po celom Slovensku, pripravili sme na rok 2016 prvý e-learningový kurz o architektúre, určený deťom, ktorý bol pripravený hravou a interaktívnou formou. Od roku 2016 pravidelne každý rok realizujeme nový e-learningový kurz o architektúre, vždy na inú zaujímavú tému. Každý rok majú žiaci po absolvovaní kurzu za úlohu namaľovať výtvarnú prácu na tému aktuálneho kurzu. Projekt každý rok končí slávnostnou vernisážou vybraných výtvarných prác žiakov a tematickou vychádzkou po zaujímavých architektonických dielach v Bratislave. Do projektu sa posledné roky zapojilo už viac ako 5000 žiakov z celého Slovenska.

2024

Zo starého nové

2023

Zelená architektúra, zelené stavebníctvo

Spustiť kurz

2022

Výnimočné školy

Spustiť kurz

2021

Budovy pre kultúru

Spustiť kurz

2019

Výškové budovy

Spustiť kurz

2018

Zelená architektúra, zelené mestá

Spustiť kurz

2017

Nová slovenská architektúra

Spustiť kurz

2016

Ikonické diela slovenskej a svetovej modernej architektúry

Spustiť kurz

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.