V školskom roku 2018 sme e-learnigový kurz zamerali na tému„Zelená architektúra, zelené mestá“. Deťom sme v ňom  objasnili, čo sú to zelené budovy, prečo je potrebné, aby sa v architektúre a vo výstavbe využívali obnoviteľné zdroje energie a predstavili sme im zaujímavé zelené stavby zo Slovenska aj zo zahraničia. Okrem dôvodov pre výstavbu zelených budov sa deti dozvedeli aj prečo je potrebné budovať aj zelené mestá. Predstavili sme im najzelenšie mestá na svete. E-learningový kurz končil veľkým záverečným kvízom, kde si žiaci mohli preveriť získané vedomosti. Kurz je pripravený vždy tak, že deti sa vzdelávajú hravou a interaktívnou formou. Na záver mali opäť pripraviť výtvarnú prácu, inšpirovanú kurzom, tentokrát na tému „Moja zelená škola“. Do tohto ročníka sa zapojilo už takmer 100 škôl a spolu vyše 5000 žiakov a do Bratislavy nám poslali 527 výtvatných prác, z ktorých odborná porota vybrala 20 prác na ocenenie a ich autorov sme pozvali do Bratislavy na slávnostnú vernisáž. Tá sa konala v reprezentatívnych lobby priestoroch na Pribinovej ul. 19.

Spustiť kurz 2018

1. miesto: Ivan Jandošek
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

1. miesto: Veronika Kováčová, CZŠ sv. Michala, Kendice


2. miesto: Adam Smatana, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

3. miesto: Ľubica Patakyová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

Špeciálna cena poroty: Alena Chymoradská, ZŠ Májové námestie, Prešov

Všetky ocenené práce nájdete tu:

Spustiť kurz

Do 16. 11. 2018: všetkým účastníkom projektu budú oznámené výsledky zasadnutia poroty. Víťazom výtvarných prác bude zaslaná pozvánka na vernisáž a exkurziu.

30. 11. 2018: vernisáž výstavy, ktorá sa bude konať v Bratislave. Miesto konania vernisáže upresníme neskôr.

1. 12. 2018: všetci žiaci, ktorí budú pozvaní do Bratislavy, sa môžu zúčastniť tematickej prechádzky a navštíviť najvýznamnejšie zelené budovy v Bratislave.

Organizátori zabezpečia pre deti, ktorých práce vyberie odborná porota na ocenenie a ktoré budú pozvané do Bratislavy aj s 1 sprievodnou dospelou osobou (učiteľ/ka alebo rodič) ubytovanie v hoteli v Bratislave z 30. 11. na 1. 12. 2018 aj s večerou dňa 30. 11. a s raňajkami dňa 1. 12. 2018.

Náklady na ubytovanie s večerou a raňajkami hradí pre pozvaných žiakov aj ich sprievodnú osobu organizátor podujatia.

Ak máte akékoľvek otázky k projektu Deti a architektúra, kontaktujte nás na:

e-mail: krutakova@eurostav.sk, sefredaktorka@eurostav.sk

tel.: 0905297434

Upozornenie pre autorov výtvarných prác

Účasťou vo výtvarnej súťaži a zaslaním svojej výtvarnej práce do aktuálneho ročníka súťaže dávajú žiaci/autori výtvarných prác automaticky svoj súhlas na ich použitie v rámci propagácie a medializácie projektu Deti a architektúra. Súhlas na použitie výtvarných diel na propagáciu a medializáciu v rámci projektu Deti a architektúra dávajú autori výtvarných prác aj partnerom aktuálneho ročníka projektu, ktorí ich môžu použiť len v rámci propagácie a medializácie svojho partnerstva na projekte Deti a architektúra.

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.