DETI A ARCHITEKTÚRA

Pod týmto názvom organizuje Občianske združenie EUROARCH projekt, určený deťom 5. a 6. ročníka základných škôl, ktorého cieľom je hravou formou vzdelávať deti o tom, čo je pekná a kvalitná architektúra, kto navrhuje architektúru, predstaviť im zakladateľov slovenskej architektúry ale aj významných tvorcov súčasnej slovenskej ale aj svetovej architektúry, atď.  Každý ročník projektu je zameraný na novú hlavnú tému. Projekt organizujeme od roku 2013. V tomto roku sa konal 1. pilotný ročník na 3 školách v Bratislavy. Od roku 2016 sa projekt realizuje už celoslovensky formou e-learningového interaktívneho a hravého kurzu. Projekt realizujeme v spolupráci s vydavateľstvom EUROSTAV, ako mediálnym partnerom.


Ako deti vnímajú architektúru? Poznajú najznámejšie architektonické diela v Bratislave a na Slovensku, ale aj ikonické stavby vo svete? Vedia, kto sú ich autormi? Vedia rozlíšiť čo je pekná architektúra a čo je napríklad pekný rodinný dom?  Vedia, kto to bol Dušan Jurkovič , Milan M. Harminc alebo kto navrhol bratislavské krematórium alebo budovu slovenského rozhlasu v Bratislave? Vedia, prečo sa na Slovensku ale aj vo svete stavajú zelené budovy a aké sú to vlastne tzv. Zelené budovy?


Hravo o architektúre

Našim zámerom je najmä hravou formou porozprávať deťom na základných školách o tom, čo je dobrá architektúra, o tom, ktoré diela a ktoré budovy od slovenských architektov patria k nášmu kultúrnemu a architektonickému bohatstvu, predstaviť im známych slovenských architektov a ich tvorbu, predstaviť najznámejšie zelené budovy na Slovensku ale aj vo svete. Hoci všetci bývame, pracujeme, chodíme do školy, trávime voľný čas v budovách, deti sa o budovách a ich tvorcoch nič neučia a túto medzeru sme chceli vyplniť práve projektom Deti a architektúra. V projekte kladieme dôraz na to, aby sme o architektúre rozprávali prijateľnou formou pre deti.

 

Cieľ projektu

Cieľom tohto projektu je budovať u detí vzťah k architektúre, k prostrediu, v ktorom žijú, bývajú, chodia do školy, atď. lebo sme presvedčení, že len ak budeme vzdelávať už deti  v tejto oblasti, len vtedy môžu z nich vyrásť kultúrni ľudia, ktorí budú poznať naše architektonické bohatstvo a budú ho chcieť aj chrániť. Sme tiež presvedčení o tom, že sa nevenuje dostatočná pozornosť vzdelávaniu detí v oblasti estetiky, kultúry vr. architektúry a chceli sme túto medzeru vyplniť.


Autorkou projektu je Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., autorka knihy pre deti o architektúre “Ikony architektúry...čo by deti mali vedieť o slovenskej a svetovej modernej architektúre.“ Autorka sa systematicky už viac rokov venuje osvete detí o architektúre.

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.