Milí pedagógovia, milí žiaci, milí rodičia,

aj v roku 2020 prichádzame k vám s projektom DETI A ARCHITEKTÚRA, ktorého cieľom je prostredníctvom kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu naučiť žiakov vnímať architektúru, spoznávať zaujímavé diela slovenskej aj svetovej architektúry a podnecovať u žiakov záujem o architektúru a prostredie, v ktorom žijeme. Projekt je určený žiakom 5. a 6. ročníka ZŠ a žiakom ZUŠ.

V školskom roku 2020/21 sme pripravili nový e-learnigový kurz, ktorý sme tentokrát zamerali na tému „MOSTY“. Žiakom chceme predstaviť najznámejšie svetové aj slovenské mosty a lávky. E-learningový kurz bude mať opäť 5 kapitol a bude končiť záverečným kvízom, kde si žiaci budú môcť preveriť získané vedomosti.

E-kurz je pripravený kreatívne, hravo a interaktívne a veľmi dúfame, že vás opäť bude veľmi baviť a okrem zábavy sa veľa aj naučíte o svetových a slovenských mostoch a peších lávkach.

Záver projektu bude opäť patriť výtvarnej súťaži a tematickej vychádzke, ktorú zorganizujeme pre víťazov výtvarnej súťaže po architektúre Bratislavy vr. najznámejších mostov.

Výtvarná súťaž bude zameraná na tému mostov. Žiaci budú mať za úlohu namaľovať na výkrese A3 výtvarnú prácu na tému „Peší most cez rieku“.

Učitelia vyberú z každej triedy 10-15 najkrajších výtvarných prác a tie pošlú na adresu organizátora projektu OZ EUROARCH. Odborná porota zo všetkých zaslaných výtvarných prác vyberie 20 najkrajších výtvarných prác, a ich autorov aj so sprievodnou dospelou osobou pozve, na náklady organizátora, do Bratislavy na slávnostnú vernisáž, ktorá sa bude konať 6. novembra o 15. hod. v lobby na Pribinovej 19.

SPUSTIŤ E-KURZ NA TÉMU MOSTY

 

 

Harmonogram projektu:

Do 8.9. 2020: prihlasovanie do projektu prostredníctvom formulára: https://www.detiaarchitektura.sk/dotaznik

10.9. 2020: začiatok projektu, študovanie e-kurzu. Kurz odporúčame študovať na hodinách výtvarnej alebo estetickej výchovy. Do konca septembra 2020 bude čas na preštudovanie e-kurzu a realizovanie záverečného kvízu. Následne budú mať žiaci za úlohu namaľovať na výkres A3 výtvarnú prácu na tému “Peší most cez rieku”.

Do 15. 11. 2020: učitelia vyberú za každú triedu cca 10-15 najkrajších výtvarných prác a pošlú ich na adresu OZ EUROARCH, Staré grunty 260, 841 04 Bratislava.

Do 30.11. 2020: zasadne odborná porota a vyberie 20 najkrajších výtvarných prác, ktorých autorov aj so sprievodnou osobou pozveme do Bratislavy na slávnostnú vernisáž a tematickú vychádzku po architektúre Bratislavy. Náklady na ubytovanie v hoteli a stravovanie preberá organizátor.

Do 7. 12. 2020: budú informácie o víťazoch výtvarnej súťaže zverejnené na tejto stránke.

Vernisáž ocenených prác a tematická vychádzka sa uskutočnia najneskôr na jar 2021.

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.