V školskom roku 2015/16 bol projekt zameraný na tému „Ikonické diela slovenskej a svetovej modernej architektúry“. Do projektu sa zapojilo asi 50 základných škôl a asi 2500 žiakov 5. a 6. ročníkov základných škôl. Projekt bol realizovaný na školách formou kreatívneho e-learningového kurzu a na záver mali žiaci nakresliť alebo namaľovať výtvarnú prácu na tému „Moderná architektúra“, pričom sa mali inšpirovať dielami, o ktorých sa učili v e-learningovom kurze. Učitelia mali zo všetkých výtvarných prác v každej triede vybrať max. 10 najlepších prác a zaslať ich do Bratislavy.

Prišo nám vyše 250 výtvarných prác, ktoré posudzovala odborná porota, zložená prevažne z architektov a vybrala 15 výtvarných prác na ocenenie a ich autorov sme pozvali do Bratislavy na vernisáž, ktorá sa konala koncom novembra v Detskom múzeu v Bratislave. Na druhý deň sa deti zúčastnili aj tematickej vychádzky po ikonických dielach slovenskej modernej architektúry.

Výtazné práce

Vernisáž

Upozornenie pre autorov výtvarných prác

Účasťou vo výtvarnej súťaži a zaslaním svojej výtvarnej práce do aktuálneho ročníka súťaže dávajú žiaci/autori výtvarných prác automaticky svoj súhlas na ich použitie v rámci propagácie a medializácie projektu Deti a architektúra. Súhlas na použitie výtvarných diel na propagáciu a medializáciu v rámci projektu Deti a architektúra dávajú autori výtvarných prác aj partnerom aktuálneho ročníka projektu, ktorí ich môžu použiť len v rámci propagácie a medializácie svojho partnerstva na projekte Deti a architektúra.

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.