Milé učiteľky a učitelia, milí žiaci a vážení rodičia,

 Občianske združenie EUROARCH pripravilo ďalšie pokračovanie projektu pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a žiakov prímy a sekundy 8-ročných gymnázií s názvom DETI A ARCHITEKTÚRA 2019.

Cieľom projektu je budovať už u detí vzťah k architektúre, k obytnému a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe. Je dôležité, aby sa deti učili o slovenskej a svetovej architektúre, aby poznali najvýznamnejších slovenských architektov a ich diela a aby sme im priblížili prácu architektov a najmä výsledky ich práce.

Tento rok sme pripravili už piate voľné pokračovanie originálneho a kreatívneho e-learningového kurzu, tentoraz s témou Vysoké budovy.

Každá škola, resp. trieda, ktorá sa do projektu prihlási, môže absolvovať e-learningový kurz. Kurz bude spustený začiatkom septembra 2019 a bude nahratý na našej web stránke. Aby ste ho mohli otvoriť a študovať, musíte vyplniť prihlasovacie údaje. Prihlasovacie údaje budú zaslané všetkým prihláseným školám/triedam mailom začiatkom septembra.

Do kurzu sa môžu žiaci prihlásiť aj individuálne.

Časový harmonogram:

Do 31.6. 2019: prihlasovanie škôl do projektu

Samotný kurz budeme spúšťať v polovici septembra. Vtedy budú všetkým školám aj jednotlivcom zaslané prihlasovacie údaje do kurzu mailom.

Od 13.9. do 4.10. 2019: absolvovanie e-learningového kurzu, buď individuálne, alebo celá trieda pod vedením učiteľa alebo učiteľky (odporúčame kurz absolvovať spoločne počas hodín výtvarnej výchovy alebo prírodopisu, prípadne estetickej výchovy).

Od 4. 10. do 18.10. 2019: žiaci budú mať za úlohu namaľovať výtvarnú prácu na tému “Vysoká budova”. Pri maľovaní sa môžu inšpirovať e-learningovým kurzom.

Zo všetkých výtvarných prác vyberú pani učiteľky 10 najkrajších výtvarných prác za jednu triedu a pošlú ich na adresu organizátora projektu. Výtvarné práce majú byť na výkresoch A3 a zo zadnej strany výkresu musí byť uvedené meno žiaka a školy. Všetky vybrané výtvarné práce musia byť doručené do Bratislavy, na adresu OZ EUROARCH, Seberíniho 1, 82103 Bratislava najneskôr do 31.10. 2019.

Do 8.11. 2019 zasadne odborná porota a zo všetkých zaslaných výtvarných prác vyberie 20 najlepších výtvarných prác. Všetci autori ocenených diel budú pozvaní do Bratislavy na vernisáž, ktorá sa bude konať 22.11. 2019 popoludní a na druhý deň 23.11. 2019 sa uskutoční tematická vychádzka po vysokých budovách v Bratislave, o ktorých sa žiaci učili v aktuálnom e-learningovom kurze.

Do 11. 11. 2019: všetkým účastníkom projektu budú oznámené výsledky zasadnutia poroty. Víťazom výtvarných prác bude zaslaná pozvánka na vernisáž a exkurziu.

22.11.2019: vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční v lobby budovy Panorama City v Bratislave, kde bude môcť verejnosť obdivovať diela po dobu dvoch mesiacov. Z návrhov, ktoré nedostanú žiadne ocenenie vyberie porota ďalšie, ktoré budú vystavené v Galérii na prvom v budove Tower 115. Obe budovy sa nachádzajú v novovznikajúcej mestskej štvrti Eurovea City.

23.11. 2019: všetci žiaci, ktorí budú pozvaní do Bratislavy, sa môžu zúčastniť tematickej prechádzky a navštíviť najzaujímavejšie vysoké budovy v Bratislave.

Organizátori zabezpečia pre deti, ktorých práce vyberie odborná porota na ocenenie a ktoré budú pozvané do Bratislavy aj s 1 sprievodnou dospelou osobou (učiteľ/ka alebo rodič) ubytovanie v hoteli v Bratislave z 22. 11. na 23. 11. 2019 aj s večerou dňa 22.11. a s raňajkami dňa 23.11. 2019.

Náklady na ubytovanie s večerou a raňajkami hradí pre pozvaných žiakov aj ich sprievodnú osobu organizátor podujatia.

Ak máte akékoľvek otázky k projektu Deti a architektúra 2019, kontaktujte nás na:

e-mail: projekt@detiaarchitektura.sk,

tel.: 0905297434

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.