Milé učiteľky a učitelia, milí žiaci a vážení rodičia,

Ďakujeme, že ste sa zapojili do aktuálneho ročníka projektu DETI A ARCHITEKTÚRA 2019 na tému Vysoké budovy. Tiež ďakujeme všetkým školám a žiakom, ktorí sa zapojili aj do výtvarnej súťaže na tému „Prvý slovenský mrakodrap“. Do výtvarnej súťaže nám dotermínu uzávierky prišlo neuveriteľných 623 výtvarných prác, z ktorých odborná porota dňa 5. novembra na svojom zasadnutí vybrala 20 najkrajších a najoriginálnejších výtvarných prác žiakov, ktorých pozveme do Bratislavy na slávnostnú vernisáž a tiež na tematickú vychádzku po architektúre a vysokých budovách Bratislavy.

Vernisáž najkrajších výtvarných prác sa uskutoční dňa 22. novembra 2019 o 15. hod. v lobby budove na Pribinovej 19 v Bratislave.

Tematická vychádzka sa bude konať na druhý deň t.j. 23. novembra 2019 od. 9. hod.

Výsledky výtvarnej súťaže na tému „Prvý slovenský mrakodrap“

Porota v zložení Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.- autorka projektu a predseda OZ EUROARCH, doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.- šédfredaktorka časopisu ARCH a členka predsedníctva OZ EUROARCH, Mgr. Lucia Lalka – autorka e-kurzu DaA, JUDr. Ingrid Úradníček Blaškovičová, členka predsedníctva OZ EUROARCH, Katarína Krajňáková, zástupkyňa hlavného partnera JTRE, Ing. Jana Pančíková, zástupkyňa partnera CEMMAC, Kristína Csicsajová, zástupkyňa partnera Saint-Gobain Weber rozhodla o víťazoch výtvarnej súťaže na svojom zasadnutí dňa 5. 11. 2019 takto:

CENY:

 1. cena: Šimon Doboš, ZUŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou, pedagóg: Mgr. V. Kostelník
 2. cena: Alžbeta Sorgerová, ZS sv. Cyrila a Metoda, Košice, pedagóg: Mgr. M. Bednárová
 3. cena: Filip Goč, ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok

ODMENY:

 1. odmena: Sofia Januchová, ZŠ Pugačevova, Humenné, pedagóg: Mgr. Ľ. Hanáková
 2. odmena: Ivan Jandošek, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice, pedagóg: Mgr. M. Bednárová
 3. odmena: Jakub Dančo, ZŠ J.J. Thurza, Detva,
 4. odmena: Ema Pľutová, ZUŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou, pedagóg: Mgr. V. Kostelník
 5. odmena: Bianka Mária Obrinová, ZUŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou, pedagóg: Mgr. M. Dudová
 6. odmena: Katarína Klamová, Súkromná ZUŠ, Lozorno, učiteľka: L. Rosinová
 7. odmena: Erika Petrušová, Súkromná ZUŠ, Stará Ľubovňa
 8. odmena: Viktória Jelenčíková, Súkromná ZUŠ, Stará Ľubovňa
 9. odmena: Šimon Ondruš, SŠ-ZUŠ – Spojená škola, Poprad, pedagóg: Mgr. J. Kalixová
 10. odmena: Adela Koršňaková, Súkromná ZUŠ, Stará Ľubovňa

ŠPECIÁLNE CENY:

Cena autorky projektu Dariny Lalíkovej: Ivona Takáčová, Súkromná ZŠ, Žilina

Cena OZ EUROARCH:  Kamila Uhlárová, Súkromná ZUŠ, Stará Ľubovňa

Cena autorky e-kurzu Lucie Lalky: Ema Velčková, ZUŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou, pedagóg: Mgr. V. Kostelník

Cena Vydavateľstva EUROSTAV: Laura Ravasová, ZUŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou, pedagóg: Mgr. M. Dudová

Cena časopisu ARCH: Ema Hujsová, Súkromná ZUŠ, Lozorno, pedagóg: L. Rosonová

Cena JTRE: Nella Jochimová, Súkromná ZUŠ, Lozorno, pedagóg: L. Rosinová

Cena CEMMAC: Matúš Jurkovič, ZŠ, Považská Bystrica

Cena WEBER Sain-Gobain: Anna Mojzešová, CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov, pedagóg: P. Sedlák

Cena Nadácie SPP:Alexandra Fryková, ZŠ Májové námestie, Prešov

Podrobné informácie o vernisáži a tematickej vychádzke:

22.11.2019: vernisáž výstavy sa uskutoční v lobby budove Pribinova 19 v Bratislave, kde bude môcť verejnosť obdivovať diela po dobu dvoch mesiacov. Na výstave budú okrem ocenených prác vystavené aj vybrané neocenené výtvarné práce zo súťaže.

23.11. 2019: všetci žiaci, ktorí budú pozvaní do Bratislavy, sa môžu zúčastniť tematickej prechádzky a navštíviť najzaujímavejšie vysoké budovy v Bratislave. Tematická vychádzka sa začne o 9. hod. spred hotela SOREA REGIA, ktorý sa nachádza v Kráľovskom údolí. V tomto hoteli budú pozvaní žiaci aj so sprievodnou osobou ubytovaní na náklady organizátora. Spred hotela pôjdeme po nábreží Dunaja smerom do centra mesta, kde nasadneme na vláčik Blaváčik a navštívime vybrané architektonické diela a vysoké budovy v Bratislavy. Vychádzka bude končiť pri Panorama Towers pri obchodnom centre Eurovea asi o 12.30 hod. Súčasťou vychádzky bude aj návšteva jednej z najvyšších budov Bratislavy TOWER 115.

Organizátori zabezpečili pre deti, ktorých práce vybrala odborná porota na ocenenie a ktoré pozývame do Bratislavy aj s 1 sprievodnou dospelou osobou (pedagóg alebo rodič) ubytovanie v hoteli SOREA REGIA v Bratislave: https://www.sorea.sk/bratislava/hotel-sorea-regia z 22. 11. na 23. 11. 2019 aj s večerou dňa 22.11. a s raňajkami dňa 23.11. 2019.

Náklady na ubytovanie s večerou a raňajkami hradí pre pozvaných žiakov aj ich sprievodnú osobu organizátor podujatia.

Ak máte akékoľvek otázky k projektu Deti a architektúra 2019, kontaktujte nás na:

e-mail: projekt@detiaarchitektura.sk, 

tel.: 0905297434

Tešíme sa na všetkých žiakov, pedagógov aj rodičov žiakov, ktorých práce vybrala porota na ocenenie. Srdečne gratulujeme!

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.