V školskom roku 2017 sme e-learnigový kurz zamerali na tému„Nová slovenská architektúra“. Deťom sme v ňom predstavili nové budovy, ktoré boli postavené na Slovensku po nežnej revolúcii, resp. už v ére samostatnej Slovenskej republiky. Išlo o budovy a architektonické diela, ktoré reprezentujú súčasnú slovenskú architektúru a mnohé z nich vyhrali aj prestížne architektonické ceny. Tiež sme im objasnili, prečo tieto architektonické diela pokladáme za peknú a kvalitnú architektúru a prezradili sme im aj zaujímavosti z ich výstavby. E-learningový kurz končil opäť kvízom, kde si žiaci mohli preveriť získané vedomosti. Na záver mali opäť pripraviť výtvarnú prácu, inšpirovanú kurzom, tentokrát na tému novej slovenskej architektúry. Do tohto ročníka sa zapojilo už takmer 85 škôl a spolu takmer 5000 žiakov a do Bratislavy nám poslali 450 výtvatných prác, z ktorých odborná porota vybrala 15 prác na ocenenie a ich autorov sme pozvali do Bratislavy na slávnostnú vernisáž. Tá sa konala tento krát v Starej tržnici počas detského festivalu "Kde bolo, tam bolo...a na druhý deň, počas tematickej vychádzky sme s deťmi ale aj ich rodičmi navštívili mnohé zaujímavé architektonické diela, ktoré boli postavené už v ére samostatného Slovenka.

Výtazné práce

Vernisáž

Upozornenie pre autorov výtvarných prác

Účasťou vo výtvarnej súťaži a zaslaním svojej výtvarnej práce do aktuálneho ročníka súťaže dávajú žiaci/autori výtvarných prác automaticky svoj súhlas na ich použitie v rámci propagácie a medializácie projektu Deti a architektúra. Súhlas na použitie výtvarných diel na propagáciu a medializáciu v rámci projektu Deti a architektúra dávajú autori výtvarných prác aj partnerom aktuálneho ročníka projektu, ktorí ich môžu použiť len v rámci propagácie a medializácie svojho partnerstva na projekte Deti a architektúra.

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.