Vernisážou výstavy a tematickou vychádzkou po architektúre Bratislavy vyvrcholil projekt DETI A ARCHITEKTÚRA 2022

21. apríla 2023 popoludní sa konala slávnostná vernisáž ocenených aj neocenených výtvarných prác detí, spojená s odovzdávaním vecných darčekov a diplomov oceneným autorom výtvarných prác. Deti aj s rodičmi a učiteľmi pricestovali zo všetkých kútov Slovenska, aby si prevzali ocenenie a na druhý deň sa zúčastnili tematickej prechádzky po architektúre Bratislavy. Výstava bola inštalovaná v lobby priestoroch na Pribinovej 19 a odovzdávanie cien sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcov hlavného partnera JTRE a partnerov a podporovateľov, ktorými sú spoločnosti CEMMAC, Geotechnik SK, SKSI, Nadácia SPP, Xella, Baumit, Rudohradský, Compass a GFI. Nechýbal zástupca mediálneho partnera časopisu Projekt.

Po slávnostnej vernisáži sa vďaka JTRE konala prehliadka novej budovy SND aj s odborným výkladom pre všetkých účastníkov vernisáže, čo bol pre deti obrovský zážitok. A na druhý deň sme spolu s ocenenými deťmi, rodičmi aj učiteľmi vyrazili na tematickú prechádzku. Deti si  pozreli ikonické stavby dunajského nábrežia a od River parku bol zabezpečený vláčik-blaváčik s prehliadkou historického mesta, ale aj nových častí Bratislavy a areál bratislavského hradu. Deti a rodičia sa dozvedeli veľa o architektúre Bratislavy. Počasie bolo krásne a iste aj to prispelo k tomu, že deti, z ktorých mnohé boli v Bratislave prvý krát, si užili v Bratislave dva krásne dni plné zážitkov.

OZ EUROARCH ďakuje hlavnému partnerovi projektu JTRE a partnerom, ktorými sú spoločnosti CEMMAC, Geotechnik SK, Slovenská komora stavebných inžinierov, Xella Slovensko, GFI, f. Rudohradský a ateliér Compass za finančnú aj organizačnú podporu, rovnako ďakuje za finančnú podporu Nadácii SPP a Nadácii Baumit a za mediálnu podporu časopisu Projekt.  


 

Výsledky výtvarnej súťaže na tému „Výnimočná škola“

porota 2022

Foto: Matej Fabianek

2.2.2023 popoludní zasadala na Fakulte architektúry a designu STU v Bratislave odborná porota, ktorá z vyše 500 výtvarných prác, ktoré do súťaže poslali učitelia a rodičia žiakov základných škôl, ZUŠ a 8-ročných gymnázií, vybrala 21 prác na ocenenie. Veľký počet krásnych a kreatívnych výtvarných prác nás veľmi potešil a porota, zložená z členov OZ EUROARCH a zástupcov partnerov a podporovateľov projektu, mala naozaj náročnú úlohu: vybrať 21 najkrajších a najzaujímavejších prác. Porota udelila 5 hlavných cien, 1 špeciálnu cenu, 1 mimoriadnu cenu poroty, 1 cenu organizátora, 1 cenu autorky projektu a 12 cien partnerov a podporovateľov projektu. Srdečne gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým, ktorí do súťaže poslali svoje výtvarné práce.

Hlavné ceny:

1. miesto: Linda Filipová, 11 rokov, ZUŠ Spišské Podhradie

2. miesto: Kristína Štellmachová, 14 rokov, SZUŠ Artik, Stará Ľubovňa

3. miesto: Michaela Kurtíková, 13 rokov, ZŠ Karpatská, Žilina

4. miesto: Šimon Promčák, 9 rokov, SZUŠ Podolínec

5. miesto: Katarína Šebestová, 10 rokov, ZŠ Strážnická, Skalica

Špeciálne ceny: Martin Makyta, 13 rokov, Spojená škola Sv. F. Asiského, Malacky

Mimoriadna cena poroty: Dominik Kizek, CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov

Cena hlavného partnera JTRE: Klára Mošaťová, 11 rokov, ZŠ Strážnická ul., Skalica

Cena Nadácie SPP: Adela Piňáková, ZŠ Leopoldov

Cena CEMMAC: Olívia Demurová, 13 rokov, SZUŠ Artik, Stará Ľubovňa

Cena GFI, a.s.: Júlia Ondrášová, 11 rokov, ZŠ Š. Závodníka, Pružina

Cena Compass, s.r.o.: Nella Repková, 12 rokov, SZUŠ Artik, Stará Ľubovňa

Cena Rudohradský s.r.o.: Helena Gočová, 10 rokov, ZŠ sc. Vincenta, Ružomberok

Cena SKSI: Adam Smatana, 15 rokov, ZUŠ Bernolákova, Košice

Cena GEOTECHNIK SK: Júlia Macháčová, 13 rokov, ZŠ s MŠ Pod Hájom, Dubnica nad Váhom

Cena BAUMIT s.r.o.: Anna Mária Židovská, 13 rokov, SZUŠ Artik, Stará Ľubovňa

Cena Xella Slovensko: Soňa Lániová, 13 rokov, SZUŠ Zvončínska, Lozorno

Cena organizátora OZ EUROARCH: Emma Lajčáková, 12 rokov, SZUŠ Artik, Stará Ľubovňa

Cena autorky projektu D. Lalíkovej: Zuzana Gajovská, 14 rokov, ZŠ Pugačevova, Humenné

Cena EDUVISION: Martin Majerík, 10 rokov, ZŠ Dostojevského, Poprad

Cena časopisu PROJEKT: Jakub Vojtanek, 14 rokov, ZUŠ Spišské Podhradie

Milí pedagógovia, milí žiaci, milí rodičia,

aj v roku 2022 prichádzame k vám s projektom DETI A ARCHITEKTÚRA, ktorého cieľom je prostredníctvom kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu naučiť vás vnímať architektúru, spoznávať zaujímavé diela slovenskej aj svetovej architektúry a podnecovať u žiakov záujem o architektúru a prostredie, v ktorom žijeme. Projekt je určený najmä 10 až 15-ročným žiakom.

V školskom roku 2022/23 sme pre Vás pripravili nový e-learnigový kurz, ktorý sme tentokrát zamerali na tému „VÝNIMOČNÉ ŠKOLY“. Žiakom chceme ukázať zaujímavé riešenia školských budov v Európe aj na Slovensku. Ukážeme Vám okrem základných a stredných škôl aj materské školy, gymnáziá aj vysoké školy a univerzity.  E-learningový kurz bude mať 3 kapitoly a každá kapitola bude končiť záverečným kvízom, kde si žiaci budú môcť preveriť získané vedomosti.

E-kurz je pripravený kreatívne, hravo a interaktívne a veľmi dúfame, že vás opäť bude veľmi baviť a okrem zábavy sa veľa aj naučíte.

Aj tent rok bude kreatívny a interaktívny e-kurz pripravený v dvoch mutáciách – v slovenčine aj v angličtine. Žiaci si budú môcť teda sami vybrať jazyk, v ktorom budú e-kurz študovať.

Záver projektu bude opäť patriť výtvarnej súťaži a tematickej vychádzke, ktorú zorganizujeme pre víťazov výtvarnej súťaže po architektúre Bratislavy.

Výtvarná súťaž

Žiaci budú mať za úlohu namaľovať na výkrese A3 alebo A2 výtvarnú prácu na tému „Moja výnimočná škola“. Žiaci a žiačky môžu namaľovať svoju predstavu školy.

Učitelia vyberú z každej triedy 10-15 najkrajších výtvarných prác a tie pošlú na adresu organizátora projektu OZ EUROARCH., Na varte 4/C, 831 01 Bratislava. Každý výkres musí byť z druhej strany označený menom a priezviskom žiaka, názvom a adresou školy, a kontaktom na rodiča žiaka /mobil, e-mail/.

Odborná porota zo všetkých zaslaných výtvarných prác vyberie 20 najkrajších výtvarných prác, a ich autorov aj so sprievodnou dospelou osobou pozve, na náklady organizátora, do Bratislavy na slávnostnú vernisáž.

 

SPUSTIŤ E-KURZ NA TÉMU Výnimočné školy

Harmonogram projektu:

20. 9. 2022: začiatok projektu. E-kurz bude pripravený na spustenie tu webvej stránke projektu. Kurz odporúčame študovať na hodinách výtvarnej alebo estetickej výchovy. Do konca októbra 2022 bude čas na preštudovanie e-kurzu a realizovanie záverečného kvízu. Následne budú mať žiaci za úlohu namaľovať na výkres A3/A2 výtvarnú prácu na tému “Výnimočná škola”.

Do 15. 1. 2023: učitelia vyberú za každú triedu cca 10-15 najkrajších výtvarných prác a pošlú ich na adresu OZ EUROARCH, Na varte 4/C, 831 01 Bratislava.

Do 25. 2. 2023: zasadne odborná porota a vyberie 20 najkrajších výtvarných prác, ktorých autorov aj so sprievodnou osobou pozveme do Bratislavy na slávnostnú vernisáž a tematickú vychádzku po architektúre Bratislavy. Náklady na ubytovanie v hoteli a stravovanie preberá organizátor.

Do 10. 3. 2023: budú informácie o víťazoch výtvarnej súťaže zverejnené na www.detiaarchitektura.sk a na školy, resp. rodičom, budú zaslané oficiálne pozvánky aj so sprievodným listom o podrobnostiach slávnostnej vernisáže a tematickej vychádzke.

V priebehu apríla 2022: sa bude konať v Bratislave slávnostná vernisáž a odovzdávanie diplomov a cien pre víťazov. O presnom termíne a mieste konania vernisáže budeme včas informovať víťazov výtvarnej súťaže na webe aj individuálne.

Na druhý deň po vernisáži sa bude konať od 9.00 hod. do 12.00 hod. tematická vychádzka po architektúre Bratislavy. Časť vychádzky absolvujeme aj vláčikom-Blaváčikom.

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.