Milí pedagógovia, milí žiaci, milí rodičia,

aj v roku 2022 prichádzame k vám s projektom DETI A ARCHITEKTÚRA, ktorého cieľom je prostredníctvom kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu naučiť vás vnímať architektúru, spoznávať zaujímavé diela slovenskej aj svetovej architektúry a podnecovať u žiakov záujem o architektúru a prostredie, v ktorom žijeme. Projekt je určený najmä 10 až 15-ročným žiakom.

V školskom roku 2022/23 sme pre Vás pripravili nový e-learnigový kurz, ktorý sme tentokrát zamerali na tému „VÝNIMOČNÉ ŠKOLY“. Žiakom chceme ukázať zaujímavé riešenia školských budov v Európe aj na Slovensku. Ukážeme Vám okrem základných a stredných škôl aj materské školy, gymnáziá aj vysoké školy a univerzity.  E-learningový kurz bude mať 3 kapitoly a každá kapitola bude končiť záverečným kvízom, kde si žiaci budú môcť preveriť získané vedomosti.

E-kurz je pripravený kreatívne, hravo a interaktívne a veľmi dúfame, že vás opäť bude veľmi baviť a okrem zábavy sa veľa aj naučíte.

Aj tent rok bude kreatívny a interaktívny e-kurz pripravený v dvoch mutáciách – v slovenčine aj v angličtine. Žiaci si budú môcť teda sami vybrať jazyk, v ktorom budú e-kurz študovať.

Záver projektu bude opäť patriť výtvarnej súťaži a tematickej vychádzke, ktorú zorganizujeme pre víťazov výtvarnej súťaže po architektúre Bratislavy.

Výtvarná súťaž

Žiaci budú mať za úlohu namaľovať na výkrese A3 alebo A2 výtvarnú prácu na tému „Moja výnimočná škola“. Žiaci a žiačky môžu namaľovať svoju predstavu školy.

Učitelia vyberú z každej triedy 10-15 najkrajších výtvarných prác a tie pošlú na adresu organizátora projektu OZ EUROARCH., Na varte 4/C, 831 01 Bratislava. Každý výkres musí byť z druhej strany označený menom a priezviskom žiaka, názvom a adresou školy, a kontaktom na rodiča žiaka /mobil, e-mail/.

Odborná porota zo všetkých zaslaných výtvarných prác vyberie 20 najkrajších výtvarných prác, a ich autorov aj so sprievodnou dospelou osobou pozve, na náklady organizátora, do Bratislavy na slávnostnú vernisáž.

 

SPUSTIŤ E-KURZ NA TÉMU Výnimočné školy

Harmonogram projektu:

20. 9. 2022: začiatok projektu. E-kurz bude pripravený na spustenie tu webvej stránke projektu. Kurz odporúčame študovať na hodinách výtvarnej alebo estetickej výchovy. Do konca októbra 2022 bude čas na preštudovanie e-kurzu a realizovanie záverečného kvízu. Následne budú mať žiaci za úlohu namaľovať na výkres A3/A2 výtvarnú prácu na tému “Výnimočná škola”.

Do 15. 1. 2023: učitelia vyberú za každú triedu cca 10-15 najkrajších výtvarných prác a pošlú ich na adresu OZ EUROARCH, Na varte 4/C, 831 01 Bratislava.

Do 25. 2. 2023: zasadne odborná porota a vyberie 20 najkrajších výtvarných prác, ktorých autorov aj so sprievodnou osobou pozveme do Bratislavy na slávnostnú vernisáž a tematickú vychádzku po architektúre Bratislavy. Náklady na ubytovanie v hoteli a stravovanie preberá organizátor.

Do 10. 3. 2023: budú informácie o víťazoch výtvarnej súťaže zverejnené na www.detiaarchitektura.sk a na školy, resp. rodičom, budú zaslané oficiálne pozvánky aj so sprievodným listom o podrobnostiach slávnostnej vernisáže a tematickej vychádzke.

V priebehu apríla 2022: sa bude konať v Bratislave slávnostná vernisáž a odovzdávanie diplomov a cien pre víťazov. O presnom termíne a mieste konania vernisáže budeme včas informovať víťazov výtvarnej súťaže na webe aj individuálne.

Na druhý deň po vernisáži sa bude konať od 9.00 hod. do 12.00 hod. tematická vychádzka po architektúre Bratislavy. Časť vychádzky absolvujeme aj vláčikom-Blaváčikom.

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.