Dva dni plné zážitkov

26. apríla 2024 popoludní sa uskutočnilo v kinosále SNG slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže už 10. ročníka projektu DETI A ARCHITEKTÚRA. 25 žiačok a žiakov z celého Slovenska pricestovalo s rodičmi a učiteľmi do Bratislavy, aby si z rúk organizátorov a partnerov prebrali diplom a vecné ceny za svoje výtvarné práce, ktoré z vyše 600 zaslaných prác vybrala na ocenenie odborná porota. Krásne priestory kinosály zrekonštruovanej SNG dodali oceňovaniu naozaj slávnostnú atmosféru.

odovzdavanie

Súčasťou eventu, ktorý moderovala Bibiána Ondrejková, bolo aj pripomenutie 10-ročnej histórie projektu, ktorého hlavným cieľom je učiť deti vnímať architektúru, spoznávať stavebníctvo a prostredie. Každý rok je projekt zameraný na inú nosnú tému a je realizovaný online pomocou kreatívneho a interaktívneho e-kurzu. V roku 2023 bola hlavnou témou projektu „Zelená architektúra, zelené stavebníctvo“ a témou výtvarnej súťaže bolo namaľovať svoju predstavu Zelenej mestskej štvrte. Výtvarných prác prišlo do súťaže vyše 600 a porota vybrala z nich 26 na ocenenie. Ocenila práce žiakov z rôznych kútov Slovenska, ktorých organizátori projektu pozvali na slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže a tematickú vychádzku po zelenej architektúre Bratislavy.

Dvojdňový výlet v Bratislave

Žiaci, ktorí boli pozvaní na náklady organizátorov do Bratislavy, si užili nielen slávnostný event, ale veľkým zážitkom pre nich bola aj komentovaná prehliadka rekonštrukcie SNG, ktorú zabezpečilo pedagogické oddelenie SNG. Na druhý deň absolvovali deti aj s rodičmi tematickú vychádzku po zelenej architektúre Bratislavy, prešli sa po nábreží, ukázali sme im Riverpark aj Zukermandel a potom sa vláčikom-blaváčikom prešli po časti historickej Bratislavy a zavítali do Eurovea. Najväčším zážitkom pre všetkých bola návšteva mrakodrapu Eurovea Tower, kde si zo 44 poschodia pozreli krásne výhľady na celú Bratislavu. Prehliadku Eurovea Tower zabezpečila pre deti aj rodičov hlavný partner projektu Deti a architektúra a zároveň investor mrakodrapu spoločnosť JTRE. Záver tematickej vychádzky patril prehliadke budovy Wallenrod, kde nás sprevádzal jeden z autorov budovy architekt Lichý. Ten priblížil žiakom nielen samotnú budovu, ale aj profesiu architektov a projektantov. Mnohé z ocenených deti zavítali do Bratislavy prvýkrát v živote a preto pre organizátora aj partnerov a podporovateľov projektu bolo najväčšou radosťou to, že deti aj rodičia odchádzali domov nadšení a plní skvelých zážitkov.

Partneri a podporovatelia 10. ročníka

Výsledky 10. ročníka výtvarnej súťaže sú už známe...

Kreativita, originalita, farebnosť

Tieto 3 slová asi najlepšie vystihujú celkový dojem z výtvarných prác zaslaných do 10. ročníka výtvarnej súťaže k projektu Deti a architektúra. Výtvarných prác na tému „Zelená mestská štvrť“ prišlo do súťaže vyše 600 a porota vyberala z nich na ocenenie 25. Ocenila práce žiakov z rôznych kútov Slovenska, ktorých organizátori projektu pozvú na slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže a tematickú vychádzku po zelenej architektúre Bratislavy.

12. februára 2024 popoludní sa na FAD STU stretli organizátori a partneri a podporovatelia projektu Deti a architektúra, aby zo všetkých zaslaných výtvarných prác vybrali tie najkrajšie a najoriginálnejšie práce. Porota to mala naozaj ťažké, pretože žiaci si dali naozaj záležať a ich práce hýrili nápadmi, farbami a originálnym spracovaním témy. Keďže 10. ročník projektu bol zameraný na hlavnú tému „Zelená architektúra, zelené stavebníctvo“, aj téma výtvarnej súťaže reflektovala túto tému. Žiaci maľovali svoju predstavu Zelenej mestskej štvrte a mnohým žiakom sa podarilo inšpirovať aj samotných architektov, ktorí boli aj v porote.

porota 2023 

Porota ocenila nakoniec až 26 prác

Organizátor projektu OZ EUROARCH pôvodne ohlásil, že na ocenenie bude porota vyberať 20 najkrajších prác. Nakoniec sa organizátor rozhodol oceniť až 25 prác a porota vybrala na ocenenie 6 prác na hlavné ceny, 3 špeciálne ceny, 3 ceny organizátora a autorky projektu a 14 cien partnerov a podporovateľov projektu. Na 3 špeciálne ceny vybrala porota také práce, ktorých autori pristúpili k spracovaniu zadanej témy iným - originálnym spôsobom, napr. komiksovým spracovaním alebo návrhom podrobného riešenia zelenej mestskej štvrte, kde autor v legende podrobne objasnil svoj koncept riešenia.

Deti sa môžu tešiť na dvojdňový výlet do Bratislavy

Žiaci, ktorých práce vybrala porota na ocenenie, sa môžu už teraz tešiť na koniec apríla, kedy zavítajú do Bratislavy. 26. apríla 2024 sa bude popoludní v kinosále SNG konať slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a na druhý deň sa pozvaní žiaci zúčastnia tematickej vychádzky po zelenej architektúre Bratislavy. Časť vychádzky absolvujú deti aj vláčikom-blaváčikom a sprevádzať ich budú odborníci na architektúru a stavebníctvo.


Kompletné výsledky 10. ročníka výtvarnej súťaže na tému „Zelená mestská štvrť“

Hlavné ceny:

1. miesto: Kristína Dvořáková, ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce

2. miesto: Vanesa Mačeková, SZUŠ , Komenského, Stará Ľubovňa

3. miesto: Šarlota Žilinčíková, ZŠ Školská, Považská Bystrica

4. miesto: Eva Micánková, ZUŠ S. Németha, Šamorín

5. miesto: Nina Dudová, ZUŠ ul. A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

6. miesto: Ema Ulehlová, ZŠ Leopodlov, Nám. Sv. Ignáca, Leopoldov

 

Špeciálne ceny:

Adam Oprenčák, ZUŠ Nádvorná, Zvolen

Filip Gostik, ZŠ s MŠ sv.Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa

Veronika Hodasová, ZŠ Martinská, Žilina

 

Ceny organizátora:

Cena OZ EUROARCH: Alžbeta Lojanová, ZUŠ ul. A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

Cena D. Lalíkovej, autorky projektu: David Raščák, ZŠ s MŠ, Poproč

 

Ceny partnerov a podporovateľov projektu:

Cena hlavného partnera JTRE: Jakub Kurák, ZŠ J.J. Thurzu, Detva

Cena CEMMAC: Michaela Paulíčková, ZUŠ Ferka Spániho, Žilina

Cena SKSI: Anita Pisarčíková, ZUŠ Bernolákova ul., Košice

Cena Geotechnik SK: Tomáš Čuba, ZŠ Májové nám., Prešov

Cena Rudohradský: Laura Mandulová, ZUŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

Cena Architekti Šebo_Lichý: Matúš Jurkovič, ZŠ Školská, Považská Bystrica

Cena SKA: Eliška Toporová, ZŠ Š. Závodníka, Pružina

Cena Nadácie SPP: Laura Ňaňková, SZUŠ Podolínec

Cena Nadácie Baumit: Emma Sivulková, SZUŠ Komenského, Stará Ľubovňa

Cena MINI: Nela Kucejová, ZŠ J.J. Thurzu, Detva

Cena YTONG: Tamia Hromjak, CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov

Cena EDUVISION: Margaréta Pobiecka, ZŠ Veľkomoravská, Trenčín

Cena DOKA: Bianka Reichelová, ZŠ s MŠ Dostojevského ul., Poprad

Cena SKGBC: Simona Ščepánková, ZŠ Karloveská, Bratislava

Cena časopisu PROJEKT: Amélia Némethová, ZŠ, Bratislava


Spustiť E-KURZ

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.