Občianske združenie EUROARCH je organizátorom projektu DETI A ARCHITEKTÚRA.

OZ EUROARCH bolo založené v novembri 2012 s cieľom šíriť osvetu a vzdelávanie medzi deťmi a mládežou o architektúre a stavebníctve.

OZ EUROARCH je nezávislou dobrovoľnou organizáciou, ktorá združuje
občanov s cieľom podporovať slovenskú a európsku architektúru a informovať a vzdelávať odbornú, širšiu verejnosť a mládež o:

  • nových trendoch v architektúre a v stavebníctve,
  • nových technológiách v architektúre a v stavebníctve,
  • európskych trendoch v šetrení energiami a v udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe, - tvorbe prostredia a jeho zveľaďovaní a i.

Stanovy OZ EUROARCH

Stanovy (.pdf)

Orgány OZ EUROARCH 

Predsedníctvo

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. – predseda a štatutár

JUDr. Ingrid Úradníček Blaškovičová – členka

Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. – členka

Dozorná rada

Ing. Mária Rasová

Ing. František Kmiť

Dr. Danica Bláhová 

 

Informácie o OZ EUROARCH ako prijímateľa 2% daní na rok 2023: https://www.notar.sk/poberatel/?actId=6374a60afc459d4d48e47662

 

Kontakty

Občianske združenie EUROARCH
Na varte 4/C
83101 Bratislava

IČO: 42268711
mobil: +421 905 297 434

e-mail: darka.lalikova@gmail.com, projekt@detiaarchitektura.sk

www.detiaarchitektura.sk

www.ozeuroarch.sk

www.prelepsiubuducnostzeme.sk

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.